"אין בפי מילים לתאר את מידת שביעות רצוני מהמקצועיות שהפגנת לאורך התהליך"

"…ברור לי שהבחירה בך כעורך דין שיפעל בענייני ובענייני החברה, הייתה הבחירה הנכונה ביותר ואין לי אלא להמליץ בחום רב על שירותיך כעורך דין. "

המלצת לקוחות-עמיר סגל עו"ד