"ידעת לנווט את המאבק הקשה והטעון עם אחי על רכושם לשעבר של הורינו ברגישות, יסודיות, מסירות והצלחה רבה"

"ידעת לנווט את המאבק הקשה והטעון עם אחי על רכושם לשעבר של הורינו ברגישות, יסודיות, מסירות והצלחה רבה"