"אין מילים בפי לתאר את מידת שביעות רצוני מהמקצועיות… מהרצינות והיושרה המקצועית שהנחו אותך, מהצניעות ומנועם"

"…כל אלו חברו יחדיו לטיפול מקצועי, מעמיק, אדיב ורציני… ושאין לי ספק שהצלחתנו… נזקפת בראש ובראשונה לזכותך"