שירותי נוטריון הרצליה

עורך הדין סגל משמש כנוטריון כ – 25 שנה!

בכובעו כנוטריון נותן עורך הדין סגל שירותי נוטריון ולרבות –

• אישורי חתימה על יפוי כח נוטריונים;
• עריכה ואישור של צוואה נוטריונית;
• אישורי חתימה על מסמכים שונים ולרבות תצהירים;
• אישורי העתקים מתאימים למקור;
• אישור חיים;
• אישור תרגום;

 

ככלל השירות ניתן, בתיאום מראש, באופן מידי ובנוחיות המרבית ללקוח ובמחיר הקבוע והמחייב בדין.
(ראה קישור הרצ"ב – תעריף שכר טרחת נוטריון – 2018 )