שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בענייני ירושה, עיזבון, צוואה, צוואות, התנגדות ועוד (*התשובות אינן בגדר יעוץ משפטי ובכל אי בהירות או הרחבה מומלץ לפנות לקבלת תשובה מלאה ומחייבת) האם ניתן לתקן צו ירושה?   כן. יש להגיש בקשה לרשם הירושות עם תצהיר שבו יוסבר בין השאר את הנסיבות בגינן מבקשים לתקן את הצו וכן מדוע מבקשים זאת רק עתה, ולשלם אגרה. ההחלטה היא בסופו של דבר של רשם הירושות / בית המשפט. האם ניתן לתקן צו קיום צוואה?   כן. כולל טעות סופר (מספר תעודת זהות, שם שגוי, גוש וחלקה שגויים וכד') שנפלו בצוואה עצמה. יש להגיש בקשה לרשם הירושות עם המסמכים המעידים על הטעות … המשך לקרוא שאלות ותשובות