נושלת מצוואה ולא קיבלת שום חלק בעיזבון – האמנם סוף דבר?

לא בהכרח…!

יתכן שנפלו פגמים בצוואה כגון חוסר כשירות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה ועוד, שיכולים להוביל לפסלותה או לפסלות חלקים ממנה;

יתכן שיש זכויות של המוריש שאינן חלק מעיזבונו, ושלך מגיע חלק בהן כגון פיצויי פיטורין, שכר עבודה, קופת גמל, קרן השתלמות ועוד.

יתכן שחלק מהרכוש שרשום על שם המוריש, למרות שרשום על שמו, כלל לא בבעלותו הבלעדית, ולבן או לבת הזוג שלו יש חלק בזכויות אלו מכח חזקת השיתוף למשל, ולכן אין הוא יכול לצוות או להעניק חלקים אלו בצוואתו.

יתכן שהצוואה אינה מקיפה את כל רכושו ועל כן רכוש שאינו מפורט בצוואה, יחולק ליורשים על פי דין הקבועים בחוק הירושה.

וזו רשימה חלקית בלבד!

רק עורך דין מקצוען ומנוסה באמת כמו עוה"ד סגל יוכל לכוון אותך ולבדוק עבורך מהם האפשרויות שעומדות בפניך ומה סיכוייך!