נושלת מצוואה ולא קיבלת שום חלק בעיזבון – האמנם סוף דבר?

לא בהכרח…!

יתכן שנפלו פגמים בצוואה שיכולים להוביל לפסלותה או לפסלות חלקים ממנה;

יתכן שיש זכויות של המוריש שאינן חלק מעיזבונו, ושלך מגיע חלק בהן כגון פיצויי פיטורין, ביטוח חיים, קופות גמל ועוד.

יתכן שחלק מהרכוש שרשום על שם המוריש, למרות שרשום על שמו, כלל לא בבעלותו הבלעדית, ולבן או בת הזוג שלו יש חלק בזכויות אלו מכח חזקת השיתוף למשל, ולכן אין הוא יכול לצוות או להעניק חלקים אלו בצוואתו. והחלק האחר? יחולק לפי כללים אחרים. דוגמאות? נכסי מקרקעין, קופות גמל, קרן השתלמות, וכד'.

 

רק עורך דין מקצוען ומנוסה באמת כמו עוה"ד סגל יוכל לכוון אותך ולבדוק עבורך מהם האפשרויות שעומדות בפניך ומה סיכוייך!