שאלות נפוצות

• האם ניתן לתקן צו ירושה?

• כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה?

• תוך כמה זמן יש להתנגד לבקשה לקיום צוואה?

• תוך כמה זמן יש להתנגד לבקשה לצו ירושה?

• האם צריך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה?

• איך מפקידים צוואה?

• האם אפשר לקבל חזרה הפקדה שהופקדה?

• האם ניתן לקבל פרטים על צוואה שהופקדה?

• האם ניתן להוריש זכויות בנחלה או משק חקלאי?

• מה מעמדו של בן ממשיך אל מול צוואה או צו ירושה?

• מה הדין ביחס לנכסים שצוואה שאושרה אינה חלה עליהם

• האם ניתן לעיין בתיק הירושה שמנוהל ברשם לענייני ירושה?

לכל התשובות לחץ:

http://www.segal-lawfirm.co.il/שות/http://lux-cabin.ir/2017/10/31/email-spy-best-app-for-parental-control-spymaster-pro/