נושלת מצוואה ולא קיבלת שום חלק בעיזבון – האמנם סוף דבר?

לא בהכרח…! יתכן שנפלו פגמים בצוואה כגון חוסר כשירות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה ועוד, שיכולים להוביל לפסלותה או לפסלות חלקים ממנה; יתכן שיש זכויות של המוריש שאינן חלק מעיזבונו, ושלך מגיע חלק בהן כגון פיצויי פיטורין, שכר עבודה, קופת גמל, קרן השתלמות ועוד. יתכן שחלק מהרכוש שרשום על שם המוריש, למרות שרשום על שמו, כלל לא בבעלותו הבלעדית, ולבן או לבת הזוג שלו יש חלק בזכויות אלו מכח חזקת השיתוף למשל, ולכן אין הוא יכול לצוות או להעניק חלקים אלו בצוואתו. יתכן שהצוואה אינה מקיפה את כל רכושו ועל כן רכוש שאינו מפורט בצוואה, יחולק ליורשים על פי דין … המשך לקרוא נושלת מצוואה ולא קיבלת שום חלק בעיזבון – האמנם סוף דבר?