ירושה ועיזבונות

החיים מלמדים שלמרבה הצער זה קורה גם במשפחות הכי טובות…!

לא אחת נושא הירושה הופך משפחות – גם טובות ומאוחדות – למסוכסכות ופגועות.

 

יעוץ והערכות נכונה לפני, כמו גם טיפול נכון אחרי – יכול בהחלט למנוע את זה או לפחות למזער את הנזקים!

 

עורך הדין עמיר סגל, בעל ותק של שלושים שנה בטיפול בנושאים ובתביעות מסוג אלו  יוכל לתת לכם את הטיפול הטוב ביותר בהגינות, יושרה, יסודיות ומקצועיות – ואת המענה הטוב ביותר לסיטואציה המשפחתית שלכם.

 

מאבקי ירושה

אם למרות כל הכוונות הטובות – התפתח מאבק ירושה, אזי יש להגן על צוואה שנערכה או קיים צורך והצדק לתקוף את כשרותה.

 

השליטה של עורך דין סגל בפרטים ובחוק כמו גם הרגישות והמודעות שיש לו לחשיבות התא המשפחתי ונסיונו הרב בתחום, תבטיח לכם יעוץ נכון והוגן.

 

בין השאר תקבלו מעוה"ד סגל תמונה מלאה של:

–     האפשרויות השונות שעומדות בפניכם;

–     סיכוייכם;

–     הטקטיקה הנכונה לפעולה שמתאימה והולמת את אופי הסכסוך, האופי שלכם, יכולותיכם הכלכליות והנפשיות ורצונותיכם;

הבשלות והמקצועיות של עורך דין העוסק עשרות שנים בתחום, מאפשרים לעוה"ד סגל לבחור לכל לקוח ולקוח את הטקטיקה המתאימה לו לניהול סכסוך רגיש מעין זה, טקטיקה הנגזרת בין השאר מאופיו של הלקוח, צרכיו, יכולותיו לעמוד כלכלית ונפשית בהליכים או מצבים אלו ואחרים וכיו"ב.

 

עריכת צוואה

למרות שעניינה במה שיקרה לאחר אריכות ימיו – צוואה היא מבין המסמכים המשפטיים החשובים ביותר שעורך אדם בחייו.

לצוואה יש השלכות מאד חשובות על דברים בסיסיים ויסודיים: דאגה לגורל היקרים לנו ועתידם; היחסים שנותיר אחרינו בין יקירינו; אחדות המשפחה; הזכר והזיכרון שאנו משאירים אחרינו ועוד.

 

בעת כתיבת צוואה יש לתת את הדעת על נושאים רבים וביניהם:

–     עריכת הצוואה באופן שיבטיח את קיומה וימנע ככל הניתן פתח לתקוף את כשירותה ותוקפה;

–     תכנון נכון של חלוקת הרכוש אחרי אריכות החיים תוך רגישות ומודעות לתוצאות האפשריות של הקביעות השונות ולהשלכות האפשריות שלהן גם על שלמות המשפחה.

–     תכנון מס מראש, לטובת יקיריכם;

–     מתן ביטוי והתייחסות מתאימה לאופי הרכוש והזכויות העומדים לחלוקה  (מקרקעין, כספים, זכויות תביעה, התחייבויות, דברי ערך, ביטוחים, גמלאות, רכוש בחוץ לארץ וכולי) וכיו"ב.

–     מתן ביטוי למכלול הרכוש והזכויות כולל אלו שאינם חלק מהעיזבון וכללי הירושה אינם חלים עליהם.

–     מתן ביטוי לשינויים האפשריים במהלך השנים עד לאריכות ימים במצב המצווה או במצב הנהנים (היורשים).

–     מתן ביטוי הולם למצבם של יורשים ספציפיים (קטינים, צעירים, ידועים בציבור, פסולי דין, פושטי רגל וכד'), כמו גם לצרכים מיוחדים של המוריש או של היורשים.

–     מתן פתרון כולל למצבים אפשריים עד אריכות ימים בצורה של עריכת "יפוי כח מתמשך", מתן יפוי כח והוראות מקדימות על פי "חוק החולה הנוטה למות" – הנוגע למניעת הארכת החיים במצבים שונים וכיו"ב.

 

עריכת צוואה או כמו גם עריכת צוואה הדדית דורשים רגישות, ניסיון חיים, הבנה מקצועית והתנסות משפטית. שנות הניסיון הרבות וההתמחות המקצועית של עורך דין סגל גם כמגשר וגם כעורך דין ותיק בתחום, ביחד עם הטיפול האישי והרגיש, הם אלו שמובילים לשביעות רצון לקוחותיו.

 

עוה"ד עמיר סגל מתמחה בתחום הגשת בקשות למתן צו ירושה ולקיום צוואה וכן בניהול הליכים משפטיים בתחום לקיום צוואה או להגשת התנגדות לקיומה. עוה"ד סגל אף משמש לא אחת כמנהל עיזבון במקרים בהם נדרש כזה.

 

גם כאן ניסיונו רב השנים של עוה"ד סגל, כמו גם היסודיות, יצירתיות, מקצועיות ויושרתו, יחד עם רגישותו וראיתו הרחבה של ההליך, הם המפתח להצלחתו הרבה בניהול תיקים רבים בענייני ירושה.

 

יפוי כח מתמשך ומתן הוראות בנושא הארכת חיים

באמצעות יפוי הכח המתמשך ניתן לקבוע, מבעוד מועד, ובשלב שהנכם מצויים בכשרות מלאה, מה יעשה בענייניכם השונים – הכספיים, הרפואיים, והאישיים – אם וכאשר מכל סיבה שהיא, תאבדו את יכולתכם לנהל עניינים אלו או חלקם, וכן לקבוע, מי יעשה זאת עבורכם ואף לתת לו הוראות פרטניות בענין.

בהתאם לחוק החולה הנוטה למות, יכול כל אדם, בעודו מצוי בבריאות ובכשרות מלאה, לתת הנחיות לגבי רצונותיו להאריך את חייו במקרה שבו יחלה במחלה סופנית ויוגדר כ"חולה הנוטה למות" וכן ליתן יפוי כח למי שיבחר לממש רצונות והוראות אלו.

 

כמי שהיה בין עורכי הדין הראשונים בארץ שהחל לעסוק בתחום יפוי הכח המתמשך וכמי שעוסק 30 שנה בתחומים משיקים יש לעורך הדין עמיר סגל את ניסיון חיים ואת הניסיון המקצועי ההכרחי לשם מתן ייעוץ וסיוע בתחומים אלו.